Мамандықтар бойынша типтік және жұмыс оқу бағдарламалары

0103000Дене тәрбиесі және спорт
0104000Тамақ өнімдерін өндіруді ұйымдастыру технологиясы
0104013-1Ауылшаруашылық өндірісін электрлендіру бойынша кәсіптік оқыту
0104013-2Автокөлікті жөндеу және қызмет көрсету бойынша кәсіптік оқыту
0104013-3Ауылшаруашылық өндірісін механикаландыру бойынша кәсіп тік оқыту
0104013-4Есептеу машнналары бойынша кәсішік оқыту
0104013-5Есептеу техникаларын бағдарламамен қамтамасыздандыру бойынша кәсіптік
0104013-6Телекоммуникацнялық жүйедегі электрбайланыс бойынша кәсіптік оқыту
0104013-7Мұнай және газ кен орындарын пайдалану бойынша кәсіптік оқыту
0104023-3Құрылыс өндірісі бойынша кәсіптік оқыту Бюджетгік қазақ тобы
010403 4Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавр
0107000Технология
0502000Телекоммуникациялық құрылгыларды және тұрмыстық техниканы жөндеу және көрсету (салар бойынша)
0518000Есеп және аудит (салалар бойынша)
0519000Экономика (салалар бойынша)
0911000Электр және электромех аникалық кұрылғыларды техннкалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу
0911000Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу
1201000Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
1201000Автомобиль транспортын пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
1304000Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
1305000Ақпараттық жүйелер
1305000Ақпараттық жүйелер (қолдану облыстары бойынша)
130601 2Радиоэлектроника және байланыс
130603 2Радиоэлектроника және байланыс
1306093Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойыншы)
1306113Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойыншы)
1401000Ғимараттар мен үйлердің құрылысы және пайд алану
1401000Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану
1405000Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану
1405000Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану