Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  мамандандыру "Есептеу машнналары бойынша кәсішік оқыту"

 1. Арнайы циклдегі математика
 2. Шет тілі
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Сызу негіздері
 10. Заттану жөне электрорадиоматериалдар
 11. Қолданбалы механика
 12. Микрорадиоэлектроника
 13. Электротехниканың теориялық негіздері
 14. Еңбек қорғау
 15. Табиғат қорғау және экология негіздері
 16. Делопроизводство на государственном языке
 17. Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері
 18. Технология разработки программного обеспечения
 19. Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы
 20. Педагогика
 21. Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі
 22. Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі
 23. Технические средства обучения (каз)
 24. Компьютерлік техниканың машиналары, механизмдері мен құралдары туралы мәліметтер
 25. Электронды компьютерлер
 26. Компьютердің перифериялық құрылғылары
 27. Микросхемотехника
 28. Алгоритмдік тілдер және бағдарламалау
 29. Бағдарламалық қамтамасыздандыру
 30. Техникалық күтім көрсету және жөндеу
 31. Конструкторлық технологиялық жобалау негіздері
 32. Әлеуметтік зерттеулер