Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  маманды "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
  (маманды техник-бағдарламашы (ИДЖ))"

 1. Кәсіби қазақ тілі
 2. Кәсіби орыс тілі
 3. Кәсіптік шет тілі
 4. Дене тәрбиесі
 5. Мәдениеттанну
 6. Философия негiздерi
 7. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 8. Экономика негіздері
 9. Құқық негіздері
 10. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу
 11. Еңбек қорғау
 12. Жоғары математика негіздері
 13. Математикалық статистика негіздері
 14. Сандық әдiстер
 15. Микропроцессорлық техника негіздері
 16. Нарықтық экономиканың негіздері
 17. Объектілі-бағытты бағдарламалау және алгоритмдеу негіздері
 18. Моделирование производственных и экономических процессов (модуль) каз
 19. Web-бағдарламалау және интернет технологиялар
 20. Деректер базасын және бағдарламалық қосымшаларды жобалау және әзірлеу
 21. Телекоммуникациялық жүйелер және компьютерлік желілер
 22. Основы программирования с использованием С++, Ассемблер, Паскаль, Delphi каз
 23. Қоғамтану
 24. Салық және салық салу
 25. Телекоммуникация және компьютерлік желі
 26. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды өңдеу технологиясы