Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  мамандандыру "Автокөлікті жөндеу және қызмет көрсету бойынша кәсіптік оқыту"

 1. Кәсіби қазақ тілі
 2. Профессиональный английский язык
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Сызу негіздері
 10. Заттану және металдар технологиясы
 11. Техникалық механика
 12. Стандарттау негіздері
 13. Ақпараттандыру және есептеушi техника
 14. Электротехниканың теориялық негіздері
 15. Еңбек қорғау
 16. Табиғат қорғау және экология негіздері
 17. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу
 18. Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері
 19. Анатомия, физиология және гигиена
 20. Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы
 21. Педагогика
 22. Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі
 23. Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі
 24. Технические средства обучения (каз)
 25. Машиналар құрылғысы
 26. Нарықтық экономиканың негіздері
 27. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету
 28. Линейные сооружения связи каз
 29. Автомобильные эксплуатационные материалы (каз)
 30. Электрооборудование автомобилей (каз)
 31. Автомобильные перевозки (каз)
 32. Правила и безопасность дорожного движения (каз)
 33. Автоматизированные системы управления (каз)
 34. Қоғамтану