Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  мамандандыру "Ауылшаруашылық өндірісін механикаландыру бойынша кәсіп тік оқыту"

 1. Кәсіби қазақ тілі
 2. Профессиональный английский язык
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Сызу негіздері
 10. Заттану жөне электрорадиоматериалдар
 11. Техникалық механика
 12. Стандарттау негіздері
 13. Ақпараттандыру және есептеушi техника
 14. Электротехниканың теориялық негіздері
 15. Еңбек қорғау
 16. Табиғат қорғау және экология негіздері
 17. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу
 18. Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері
 19. Анатомия, физиология және гигиена
 20. Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы
 21. Педагогика
 22. Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі
 23. Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі
 24. Технические средства обучения (каз)
 25. Топливосмазочные материалы и основы теплотехники каз
 26. Агрономия және мал шаруашылығының негіздері
 27. Тракторлар мен автомобильдер
 28. Электрообеспечение сельскохозяйственного производства каз
 29. Механизация, автоматизация животноводства и кормопроизводства каз
 30. Технологии механизированных сельскохозяйственных работ каз
 31. Техническое обслуживание, ремонт машин и оборудования каз
 32. Правила и безопасность дорожного движения (каз)
 33. Қоғамтану