Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  мамандандыру "Құрылыс өндірісі бойынша кәсіптік оқыту Бюджетгік қазақ тобы"

 1. Кәсіби қазақ тілі
 2. Профессиональный английский язык
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Сызу негіздері
 10. Заттану және металдар технологиясы
 11. Техникалық механика
 12. Стандарттау негіздері
 13. Ақпараттандыру және есептеушi техника
 14. Электротехниканың теориялық негіздері
 15. Еңбек қорғау
 16. Табиғат қорғау және экология негіздері
 17. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу
 18. Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері
 19. Анатомия, физиология және гигиена
 20. Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы
 21. Педагогика
 22. Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі
 23. Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі
 24. Технические средства обучения (каз)
 25. Геодезия в строительстве каз
 26. Үйлер ғимараттар конструкциясы
 27. Инженерно-техническое оборудование домов каз
 28. Электрические машины и установки (каз)
 29. Құрылыс құрылымдарын есептеу негіздері
 30. Құрылыс өндірісің ұйымдастыру технологиясы
 31. Основы рыночной экономики и управления производством каз
 32. Қоғамтану
 33. Құрылыс машиналары және кіші механикаландырылған құралдар