Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  маманды "Электр және электромех аникалық кұрылғыларды техннкалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу"

 1. Профессиональный казахский язык
 2. Шет тілі
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Делопроизводство на государственном языке
 10. Сызу негіздері
 11. Техникалық механика негіздері
 12. Электротехниканың теориялық негіздері
 13. Электротехникалық материалдар
 14. Электрлік сұлба және өлшеу
 15. Өндірістік электроника негіздері
 16. Электрические машины и установки (каз)
 17. Компьютерлік технология негіздері
 18. Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттардың электр жабдықтары
 19. Эксплуатация, ремонт электрооборудования и средств автоматизации (каз)
 20. Электржетек негіздері
 21. Электржетектерді автоматты басқару
 22. Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электрмен жабдықтау
 23. Электр жабдығын реттеу
 24. Саланың экономикасы
 25. Еңбек қорғау
 26. Әлеуметтік зерттеулер