Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  маманды "Автомобиль транспортын пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу"

 1. Профессиональный казахский язык
 2. Шет тілі
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Делопроизводство на государственном языке
 10. Сызу негіздері
 11. Техникалық механика негіздері
 12. Электротехника және электроника негіздері
 13. Заттану және металдар технологиясы
 14. Өндіріс экономикасы
 15. Стандарттау және метрология негіздері
 16. Еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау
 17. Қолданбалы информатика
 18. Машиналар құрылғысы
 19. Теория автомобилей и двигателей (каз)
 20. Автомобильдің жедел материалдары
 21. Электрооборудование автомобилей (каз)
 22. Автокөлікті ұстау
 23. Автокөліктерді жөндеу
 24. Автоматизированные системы управления (каз)
 25. Көлік логистика
 26. Диагностикалық құралдар
 27. Правила и безопасность дорожного движения (каз)
 28. Әлеуметтік зерттеулер