Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  маманды "Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойыншы)
  (маманды байланыс технигі)"

 1. Профессиональный казахский язык
 2. Шет тілі
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Делопроизводство на государственном языке
 10. Метрология, стандарттау және сертификаттау
 11. Сызу негіздері
 12. Электрлік тізбегінің теориясы
 13. Электроника және схемотехника негізі
 14. Сандық құрылғылар және микропроцессорлық жүйелер
 15. Байланыс құрылғыларын электр көздерімен қоректендіру
 16. Радиотехника және антеннаның негіздері
 17. Байланыс кәсіпорындарының экономикасы және кәсіпкерлік қызметтің негізі
 18. Информатика
 19. Еңбек қорғау
 20. Байланыс желілері мен коммутациялық жүйелер
 21. Сандық және талшықты-оптикалық жүйелер
 22. Линейные сооружения связи каз
 23. Деректерді беру желілері
 24. Сандық коммутациялық жүйе
 25. Электробайланыс басқару кешендері
 26. Сандық байланыс желілері
 27. Әлеуметтік зерттеулер