Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  мамандандыру "Есептеу техникаларын бағдарламамен қамтамасыздандыру бойынша кәсіптік "

 1. Профессиональный казахский язык
 2. Шет тілі
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Сызу негіздері
 10. Заттану жөне электрорадиоматериалдар
 11. Қолданбалы механика
 12. Арнайы циклдегі математика
 13. Микрорадиоэлектроника
 14. Электротехниканың теориялық негіздері
 15. Еңбек қорғау
 16. Табиғат қорғау және экология негіздері
 17. Делопроизводство на государственном языке
 18. Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері
 19. Технология разработки программного обеспечения
 20. Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы
 21. Педагогика
 22. Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі
 23. Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі
 24. Технические средства обучения (каз)
 25. Бағдарламалау тілдері
 26. Сандық әдiстер
 27. Есептеуіш микропроцессорлық техникалар негізі
 28. Компьютерлік жүйелердің операциялық жүйелері
 29. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың өңдеу технологиялары
 30. Автоматтандырылған жүйелерді ақпараттық қамтамасыздандыру
 31. Өндірістік және экономикалық үрдісін моделдеу
 32. Автоматтандырылған жүйелердің техникалық құралдар кешені
 33. Әлеуметтік зерттеулер