Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  маманды "Ғимараттар мен үйлердің құрылысы және пайд алану"

 1. Профессиональный казахский язык
 2. Шет тілі
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Делопроизводство на государственном языке
 10. Сызу негіздері
 11. Қолданбалы механика
 12. Құрылыс материалдары мен бұйымдары
 13. Геодезия
 14. Инженерно-техническое оборудование домов каз
 15. Ғимараттардың электр және электр жабдықтары
 16. Құрылыстағы кәсіпкерлік
 17. Құрылыс нормалары, құрылыста сапаны бақылау
 18. Қолданбалы информатика
 19. Үйлер ғимараттар конструкциясы
 20. Еңбек қорғау
 21. Құрылыс құрылымдарын есептеу негіздері
 22. Құрылыстың технологиясы және ұйымдастырылуы
 23. Ғимараттарға техникалық қызмет көрсету
 24. Жобаны басқару
 25. Нарықтық экономика негіздері және өндірісті басқару
 26. Жерді және жылжымайтын мүлікті бағалау
 27. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер үшін бағдарламалық қамтамасыз ету
 28. Заттану жөне электрорадиоматериалдар
 29. Әлеуметтік зерттеулер
 30. Нарықтық экономиканың негіздері