Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  маманды "Мұнай және газ кен орындарын пайдалану бойынша кәсіптік оқыту"

 1. Кәсіби орыс тілі
 2. Профессиональный английский язык
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Сызу негіздері
 10. Заттану және металдар технологиясы
 11. Техникалық механика
 12. Стандарттау негіздері
 13. Ақпараттандыру және есептеушi техника
 14. Электротехниканың теориялық негіздері
 15. Еңбек қорғау
 16. Табиғат қорғау және экология негіздері
 17. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу
 18. Маркетинг негiздерi
 19. Анатомия, физиология және гигиена
 20. Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы
 21. Педагогика
 22. Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі
 23. Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі
 24. Технические средства обучения (каз)
 25. Мұнай және мұнай кен орындарының жалпы геологиясы
 26. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды өңдеу технологиясы
 27. Термодинамиканың негіздері және жылу техникасы
 28. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаудың техникасы мен технологиясы
 29. Мұнайлы машиналар мен механизмдер
 30. Мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану
 31. Мұнай мен газды жинау және дайындау
 32. Қолөнерге арналған электр жабдықтары
 33. Өндірісті автоматтандыру негіздері және технологиялық процестерді басқаруды автоматтандыру жүйелері
 34. Әлеуметтік зерттеулер
 35. Нарықтық экономиканың негіздері