Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  специальность "Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану"

 1. Профессиональный казахский язык
 2. Шет тілі
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Делопроизводство на государственном языке
 10. Сызу негіздері
 11. Электротехника және электроника негіздері
 12. Техникалық механика негіздері
 13. Табиғи және жасанды газдар
 14. Гидравлика және аэродинамиканың негіздері
 15. Металдар мен құрылымдық материалдардың технологиясы
 16. Қолданбалы информатика
 17. Геодезия
 18. Газбен жабдықтау жүйелерін автоматтандыру және телемеханика
 19. Газдалған қазандар
 20. Газ желілері мен қондырғылары
 21. Газ саласында құрылыс, монтаждау және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және технологиясы
 22. Инженерно-техническое оборудование домов каз
 23. Жабдықтарды және газбен жабдықтау жүйелерін пайдалану
 24. Нарықтық экономика негіздері және өндірісті басқару
 25. Еңбекті қорғау және денсаулық негіздері
 26. Әлеуметтік зерттеулер