Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
  ( ақпаратты қорғау технигі (ИДЖ))"

 1. Кәсіби орыс тілі
 2. Кәсіптік шет тілі
 3. Дене тәрбиесі
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу
 10. Еңбек қорғау
 11. Жоғары математика негіздері
 12. Математикалық статистика негіздері
 13. Сандық әдiстер
 14. Микропроцессорлық техника негіздері
 15. Нарықтық экономиканың негіздері
 16. Моделирование производственных и экономических процессов (модуль) каз
 17. Операциялық жүйелер мен жүйелі бағдарла-малық қамсыздандыру
 18. Телекоммуникациялық жүйелер және компьютерлік желілер
 19. Қоғамтану
 20. Салық және салық салу
 21. Мәліметтерді және бағдарламаларды сақтау әдістері мен құралдары