Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
  ( техник-бағдарламашы)"

 1. Профессиональный казахский язык
 2. Шет тілі
 3. Физическая культура
 4. Шет тілі
 5. Қазақстан тарихы
 6. Мәдениеттанну
 7. Философия негiздерi
 8. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 9. Жоғары және дискретті математика негіздері
 10. Математикалық статистика
 11. Стандарттау негіздері
 12. Экономика негіздері
 13. Құқық негіздері
 14. Делопроизводство на государственном языке
 15. Еңбек қорғау
 16. Жоғары математика негіздері
 17. Нарықтық экономиканың негіздері
 18. Математикалық статистиканың негіздері
 19. Сандық әдiстер
 20. Микропроцессорлық техника
 21. Өндірісті басқару және экономика
 22. Микропроцессорлық техника негіздері
 23. Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
 24. Операциялық жүйелер мен компьютерлік жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етуі
 25. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды өңдеу технологиясы
 26. Желілер технологиясына кіріспе
 27. Өндірістік және экономикалық үрдісін модельдеу
 28. Компьютерлік және желілік жабдықтардың кешені
 29. Объектілі – бағытты бағдарламалау негіздері
 30. Автоматтандырылған жүйенің ақпаратпен қамтамасыз етуін құру және жүргізу
 31. Компьютерлік графика
 32. Web-бағдарламалау және интернет технологиялар
 33. Еңбекті қорғау және денсаулық негіздері
 34. Телекоммуникация және компьютерлік желі
 35. Алгоритмдеу және бағдарламалау
 36. Операциялық жүйелер және қолданбалы бағдарламалар пакеті (ҚБП)
 37. Компьютерлік желілер және желілік басқару
 38. Обьектілі - бағытталған бағдарламалау
 39. Көлемді есептеулер
 40. Ақпаратты қорғау әдісі
 41. Мәліметтер базасы
 42. Әлеуметтік зерттеулер