Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  маманды "Дене тәрбиесі және спорт"

 1. Кәсіби қазақ тілі
 2. Профессиональный английский язык
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Оқыту әдістемесі шаңғы
 10. Биомеханика
 11. Биохимия
 12. Спорттық медицина
 13. Анатомия, физиология и гигиенические основы физической культуры (каз)
 14. Психология и психология спорта (каз)
 15. Дене тәрбиесі және спорт мененджменті
 16. Интерактивтік технологияларды қолдану
 17. Жаттығу терапия және массаж
 18. Спортивные сооружения и охрана труда
 19. Гимнастика және оны оқыту әдістемесі
 20. Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі
 21. Оқыту әдістемесімен спорт ойындары
 22. Жүзу және оқыту әдістемесі
 23. Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі
 24. Оқыту әдістемесі шаңғы
 25. Қозғалмалы ойындарды оқыту әдістемесі
 26. Туризм
 27. Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі
 28. Қоғамтану
 29. Этнопедагогика
 30. Организация работы тренажерного зала (каз)