Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  мамандандыру "Телекоммуникацнялық жүйедегі электрбайланыс бойынша кәсіптік оқыту"

 1. Кәсіби қазақ тілі
 2. Профессиональный английский язык
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Сызу негіздері
 10. Заттану жөне электрорадиоматериалдар
 11. Техникалық механика
 12. Ақпараттандыру және есептеушi техника
 13. Общая электротехника с основами электроники каз
 14. Стандарттау негіздері
 15. Еңбек қорғау
 16. Табиғат қорғау және экология негіздері
 17. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу
 18. Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері
 19. Анатомия, физиология және гигиена
 20. Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы
 21. Педагогика
 22. Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі
 23. Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі
 24. Технические средства обучения (каз)
 25. Сети телекоммуникации каз
 26. Байланыс құрылғыларын электр көздерімен қоректендіру
 27. Электронды техника
 28. Цепи и сигналы электронной связи каз
 29. Аналоговые системы передач каз
 30. Системы коммуникации каз
 31. Цифровые системы передач каз
 32. Линейные сооружения каз
 33. Волоконно-оптические системы передач каз
 34. Әлеуметтік зерттеулер