Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  мамандандыру "Ауылшаруашылық өндірісін электрлендіру бойынша кәсіптік оқыту"

 1. Кәсіби қазақ тілі
 2. Профессиональный английский язык
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Сызу негіздері
 10. Заттану және металдар технологиясы
 11. Техникалық механика
 12. Стандарттау негіздері
 13. Ақпараттандыру және есептеушi техника
 14. Электротехниканың теориялық негіздері
 15. Еңбек қорғау
 16. Табиғат қорғау және экология негіздері
 17. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу
 18. Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері
 19. Анатомия, физиология және гигиена
 20. Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы
 21. Педагогика
 22. Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі
 23. Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі
 24. Технические средства обучения (каз)
 25. Электрические машины и установки (каз)
 26. Основы электроники и микропроцессорной техники(каз)
 27. Электрооборудование сельскохозяйственных установок (каз)
 28. Ауыл шаруашылығының технологиялық процестерін автоматтандыру
 29. Электрообеспечение сельскохозяйственного производства каз
 30. Электрлік сұлба және өлшеу
 31. Организация электроэнергии и систем учета электроэнергии каз
 32. Эксплуатация, ремонт электрооборудования и средств автоматизации (каз)
 33. Қоғамтану